หน้าแรก
Home
 
  ประวัติร้านอมเรศ
About Us
 
  สินค้า
Products
 
  บริการ
Services
 
  ดาวน์โหลดใบสั่งจอง
Download Order Form
 
  ข่าวจากอมเรศ
News & Events
 
  รูปตัวอย่างครุย
Photo Gallery
 
  ถาม-ตอบ ข้อสงสัย
Webboard
 
  แผนที่มาร้าน
Map
 
  ติดต่อเรา
Contact Us
 


<- ประวัติร้านคุรยอมเรศ ...

"ร้านอมเรศ" เริ่มเปิดบริการจากการช่วยกันตัดเย็บเสื้อครุยกันที่บ้านในซอยวัดรวกสุทธารา ม เมื่อปี 2514 โดยจัดส่งให้ ร้านสหกรณ์ของมหาวิทยาลัยของรัฐเกือบทุกมหาวิทยาลัย ที่รู้จักกันดีคือ มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, วิทยาลัยการศึกษาประสานมิตร, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฯ

ต่อมาได้เปิดร้านที่ท่าพระจันทร์ในชื่อ "ร้านอมเรศ" ณ เลขที่ 2 ตรอกนคร ถนนมหาราช เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 คือร้านที่อยู่ในปัจจุบัน

"ร้านอมเรศ" ได้ให้บริการชุดครุยปริญญาทั้งให้เช่า ตัดเช่า หรือตัด ให้กับสถาบันการศึกษาทั่วประเทศทั้งสถาบันของภาครัฐ และภาคเอกชนด้วยความตรงต่อเวลา ความเรียบร้อยและเชื่อถือได้ จนเป็นที่ยอมรับจากบัณฑิตและคณาจารย์ ที่ได้ใช้บริการทั่วกัน

 

About Amares Shop

We started the gown business at a house in Soi Wat Ruak Suttararam since 2514, at the beginning proving services to well-known universities like Chulalongkorn University, Mahidol University, Kasetsart University, Prasarnmitr College.

 

 

 

ผล งานของ "ร้านอมเรศ" ที่ผ่านมามีทั้งการตัดฉลองพระองค์ครุยให้กับมหาวิทยาลัย ที่ถวายปริญญาบัณฑิต กิตติมศักดิ์ ครุยปริญญาบัณทิตกิตติมศักดิ์ของบุคคลสำคัญ ที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร ตลอดจนครุยปริญญาทั้งปริญญาตรี โท และเอก ทั้งของสถาบันภายในและนอกประเทศ

ปัจจุบัน “ร้านอมเรศ” นอกจากให้บริการให้เช่า ตัดเช่า หรือตัดครุยปริญญาแล้ว ยังเปิดให้บริการให้เช่า ตัดเช่า หรือตัดชุดสูทขาว และชุดราชปะแตน พร้อมเครื่องหมายของข้าราชการทุกสังกัดอีกด้วย

บัณทิต อาจารย์หรือสถาบันการศึกษาใดต้องการใช้ชุดครุย พร้อมชุดขาว หรือชุดราชปะแตน ที่ดี มีคุณภาพ สวยงาม ตรงต่อเวลา ขอเชิญที่ “ร้านอมเรศ”


 

 

Site design by favorideas.com